Privacybeleid

Dit privacybeleid bevat een beschrijving van de manier waarop werkgeversneltest.nl informatie van bezoekers aan de website werkgeversneltest.nl verzamelt, gebruikt en bewaart. Dit privacybeleid heeft betrekking op de website en alle producten en services die door werkgeversneltest.nl worden aangeboden.

Informatie over persoonlijke identificatie

Werkgeversneltest.nl kan op diverse manieren informatie verzamelen van bezoekers, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, wanneer gebruikers de website bezoeken, zich registreren, een bestelling plaatsen, zich aanmelden voor de nieuwsbrief, een formulier invullen of van andere diensten op de website gebruik maken. Gebruikers kunnen gevraagd worden naar gegevens zoals naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer(s) en creditcard informatie. Werkgeversneltest.nl verzamelt alleen persoonlijke informatie van gebruikers die vrijwillig deze informatie aan ons verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren dergelijke gegevens te verstrekken, daarbij accepterend dat dit hen verhindert om activiteiten uit te voeren op de website.

Informatie over niet-persoonlijke identificatie

Werkgeversneltest.nl verzamelt niet-persoonlijke informatie over gebruikers wanneer deze interacteren met onze website. Niet-persoonlijke informatie bevat informatie als browser, besturingssysteem en andere technische informatie over de de verbinding van de gebruiker met de website.

Web browser cookies

Werkgeversneltest.nl maakt gebruik van cookies om de website voor gebruikers te optimaliseren. Deze cookies worden geplaatst om instellingen te onthouden en/of informatie over de gebruiker te verzamelen. De gebruiker kan via zijn webbrowser instellen dat cookies geweigerd dienen te worden. Wanneer cookies geweigerd worden kan het zijn dat delen van de website niet naar behoren werken.

Gebruik van de informatie

Werkgeversneltest.nl verzamelt en gebruikt (persoonlijke) informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om klantenservice te verbeteren
  • Informatie die vanuit de gebruiker verstrekt wordt helpt ons om sneller en beter op klantvragen te antwoorden.
 • Om de gebruikerservaring te verbeteren en/of te personaliseren
  • Informatie kan gebruikt worden om te begrijpen hoe gebruikers (als groep of individueel) van de diensten gebruik maken die op de website worden aangeboden.
 • Om de website te verbeteren
 • Om betalingen te verwerken
  • Betalingsinformatie wordt alleen gedeeld met partijen die noodzakelijk zijn om deze service te kunnen verstrekken.
 • Om een promotie, wedstrijd, survey of andere feature te organiseren op de website
 • Om gebruikers informatie te versturen over producten en/diensten waarvoor zij toestemming hebben gegeven dit te ontvangen.
  • Om periodieke e-mails te versturen
   • Informatie, waaronder het e-mailadres kan gebruikt worden om de gebruiker informatie te versturen met betrekking tot zijn/haar bestelling, antwoord op vragen en/of andere verzoeken. Gebruikers die een bestelling hebben geplaatst en/of zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief zullen informatie ontvangen over werkgeversneltest.nl en de producten van werkgeversneltest.nl. Onderaan elke nieuwsbrief zal aan de gebruiker een link getoond worden waarmee hij/zij zich kan afmelden voor de nieuwsbrief.

Het beschermen van gebruikersinformatie

Werkgeversneltest.nl heeft adequate maatregelen genomen om data op een correcte manier te verzamelen, te bewaren, te gebruiken en te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, weergave of vernietiging van persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie informatie en data die is opgeslagen via de website.

De website is voorzien van een SSL certificaat.

Het delen van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie wordt onder geen beding gedeeld, verkocht of verhuurd met of aan derden. Geaggregeerde demografische informatie die niet gelinkt is aan enige persoonlijke identificatie kan gedeeld worden met betrouwbare partners ten behoeve van de eerder genoemde doeleinden.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Werkgeversneltest.nl kan dit beleid te allen tijde aanpassen. Wanneer dit beleid wordt aangepast, zal de datum onderaan deze pagina geupdate worden. Gebruikers wordt aangeraden om regelmatig het privacybeleid te raadplegen. Werkgeversneltest.nl is niet verantwoordelijk voor het informeren van gebruikers omtrent aanpassingen in het beleid.

Acceptatie van deze termen

Door het gebruik van deze site gaat u akkoord met dit beleid. Indien u niet akkoord bent, maakt u dan alstublieft geen gebruik van deze website.

Contact

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, de website of uw relatie tot deze website, neemt u dan contact op met [email protected].